معرفی المپیاد کامپیوتر

در سال 1989 نخستين المپياد كامپيوتر به همت بلغارستان, يكي ديگر از كشورهاي بلوك شرق سابق, برگزار گرديد. بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي در اين مسابقه شركت داشتند. تابستان سال 1990 مسكو محل مجمع دانش آموزان مستعد اين رشته بود.

 

تاريخچه مسابقات المپياد بين المللي كامپيوتر(I.O.I)

در سال 1989 نخستين المپياد كامپيوتر به همت بلغارستان, يكي ديگر از كشورهاي بلوك شرق سابق, برگزار گرديد. بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي در اين مسابقه شركت داشتند. تابستان سال 1990 مسكو محل مجمع دانش آموزان مستعد اين رشته بود و سال 1991 سومين المپياد كامپيوتر در آتن, پايتخت يونان برگزار شد, در اين سال ايران با اين مسابقات از نزديك آشنا شد. 23 كشور مختلف اعضاي تيم دانش آموزان خود را به اين مسابقات فرستاده بودند و همچنين نمايندگاني از كشورهاي ايران, فنلاند و كره جنوبي نيز بعنوان ناظر در اين مسابقات حضور داشتند و نماينده اي نيز از يونسكو بر اين مسابقات نظارت داشت. در سال 1992 ميلادي آلمان نيز ميزبان چهارمين المپياد بين المللي انفورماتيك گرديد كه در آن 46 كشور شركت نموده بودند.

كشور آرژانتين برگزار كننده پنجمين المپياد كامپيوتر بود. در اين كشور كه در نيمكره جنوبي زمين قرار دارد و فصول آن برعكس فصلهاي نيمكره شمالي است در اكتبر 1993 مسابقات برگزار گرديد. در اين مسابقات نيز 47 كشور حضور داشتند. سال 1994 كشور سوئد در شمال اروپا ششمين المپياد كامپيوتر را برگزار نمود.

 

 نحوه برگزاری آزمون

دانش آموزان شركت كننده در المپياد كامپيوتر بايد در 2 جلسه 4 ساعته به حل مسأله هاي طرح شده بپردازند. كه بايد با طراحي الگوريتم مناسب براي آن برنامه نويسي مي كنند. محور اصلي مسائل مطرح شده, تفكر نظم يافته براي كشف مجهول يا «تفكر الگوريتمي» است. اين طرح دقيقاً همان هدفي است كه درس كامپيوتر و انفورماتيك در دوره متوسطه در كشور ما, براساس آن تدوين شده است.

اعضاي هر تيم بايد حداكثر 4 نفر باشند و زير 20 سال سن داشته باشند. اين گروه به همراه يك سرپرست و يك دستيار در مسابقات حضور خواهند يافت. در هيات ژوري، سرپرستان هر تيم حضور دارند و با نظر آنان تصحيح نهايي صورت مي گيرد (سرپرستان هر تيم كار ترجمه را نيز انجام مي دهند). دانش آموزان شركت كننده فرصت اضافي براي تهيه 2 ليست چاپي و 2 كپي روي سی دی از برنامه خود را دارند. يك نسخه تصحيح شده در اختيار سرپرست تيمها قرار مي گيرد. در نهايت امتياز دانش آموزان با توافق طرفين مشخص مي شود. تعيين حدود نمرات براي جوايز اول، دوم و سوم توسط هيات ژوري انجام مي شود. رده بندي امتيازات فردي نيز صورت مي گيرد.

ایران در المپیادهای بین‌المللی کامپیوتر (I.O.I)

 

دوره سال تعداد و رنگ مدال
طلا نقره برنز دیپلم
12 ام 2000 2 1 1  
13 ام 2001 1 1 2  
14 ام 2002 1 2 1  
16 ام 2004 1 3    
17 ام 2005   2 2  
18 ام 2006 1 2 1  
19 ام 2007 1 3    
20 ام 2008 1 3    
21 ام 2009 1 3    
22 ام 2010 1 2 1  
23 ام 2011   3 1  
24 ام 2012 2 2    
25 ام 2013 1 2 1  
26 ام 2014 2 2    
27 ام 2015 2 1 1  
28 ام 2016 2 2    
29 ام 2017 1 7    
30 ام 2018 1 2 1  

 

المپیاد کامپیوتر باشگاه المپیاد

دپارتمان کامپیوتر باشگاه المپیاد درسال 1384وهمزمان با تاسیس باشگاه المپیاد آغازبه کارنمود . دپارتمان کامپیوتر با بهره گیری ازتوان وتخصص اساتید مجرب خود که هریک صاحب تالیفات متعدد درعرصه ی آموزش کامپیوتر هستند موفق شده است تا با سبکی منحصربه فرد که ماحصل مطالعات وسیاست گذاری پویای دپارتمان است به تعلیم وتربیت دانش آموزان خود بپردازد. به طورعمده سیاست کلان دپارتمان کامپیوتر افزایش توان یادگیری دانش آموزان براساس ازمیان بردن موانع یادگیری آنان است. براساس این تفکر کادرعلمی دپارتمان با بهره گیری از روش های نوین آموزش کامپیوتر به دانش آموزان دبیرستانی محتوای علمی متناسب با قوه ی فهم وادراک دانش آموزان آماده می کنند. ازمهم ترین ویژگی های این محتوا ساختار منسجم مطالب تدوین شده ،تنوع روش های به کارگرفته شده درامر تدریس ونیز تجویز مسایلی درسطوح مختلف برای دانش آموز است. تا وی بتواند توان حل مسئله ی خودرا افزایش دهد.با کاربست این روش فضایی برای پیش رفت دانش آموزفراهم می شود ووی می تواند به تناسب زمانی که صرف مطالعه ویادگیری محتوای تجویز شده  می نماید ، بردانش وتجربه ی خویش بیفزاید و ظرفیت های یادگیری خودرا افزایش دهد. همچنین با عنایت به توان بالای کادر علمی مجموعه دانش آموزان می توانند درکلیه ی سطوح ازراهنمایی دبیران خود بهره مند شوند وپاسخی درخوربرای پرسش های ذهن کائش گر خودبیابند.نتیجه ی قطعی این رهیافت تربیت نیروهایی با ظرفیت های یادگیری بالاست که درشرایط پیچیده با تکیه برقوای یادگیری خود توانایی تصمیم گیری وحل مسایل را خواهند داشت.

 

الگوها وسیاست ها

دپارتمان کامپیوتر درمقام سیاست گذاری ساختار آموزشی وتدوین محتوای درسی ازروش های زمینه-محور  در تکوین مطالب درسی استفاده می کند. براساس این رهیافت با عنایت به پیچیدگی های بسیاری ازمباحث مطرح درالمپیاد های کامپیوتر که عمدتا ریشه درمباحث دانشگاهی دارند. مقرر شد ساختارتدریس این مطالب به صورت آموزش ازطریق حل مسئله صورت پذیرد. بدین ترتیب برای تدریس هرمبحث دبیران دپارتمان کامپیوتر با طرح مسایل متعدد ذهن دانش آموزرا آماده کرده وبه طورتدریجی به آموزش وتفهیم مطالب می پردازند. محققان امر آموزش برماندگاری این روش صحه گذاشته اند و بیان می دارند که نتایج حاصله ازاجرای این روش قابل قیاس با نتایج حاصل ازشیوه های سنتی آموزش نیست.

 

ساختار آموزشی

ساختارآموزشی دپارتمان ریاضی مبتنی بریک الگوی سلسله مراتبی سه ساله است . به طوری که چهاردرس اصلی یعنی ترکیبیات، گراف، الگوریتم، برنامه نویسی دریک فرآیند سه ساله تدریس می شوند. به قسمی که دریک سال درهردرس بین 8تا9مبحث درسی تعبیه شده وبا برنامه ی زمانی منظم وطرح درس مصوب دپارتمان کامپیوتر به دانش آموزان تدریس می شود. برای کسب بازخورد ازشرایط دانش آموزان آزمون های هفتگی درسی برگزار می شود. درکناراین ساختارمنسجم تدریس فرآیند های کمک آموزشی مانند سمینارحل مسئله ، مسابقات برنامه نویسی وپروژه های پژوهشی تعریف شده اند و هریک بنا به مختصات خاص خود 4مرتبه درسال برگزارمی شوند.مهم ترین هدف دپارتمان کامپیوتر ازبرگزاری این برنامه های جمعی نقش بسزای این فرآیند ها درپرورش ذهن دانش آموزان است.

 

ماموریت ، اهداف وچشم انداز

با توجه به این که مزیت ملت ها درعصر حاضر مقوله ی دانش ونوآوری(کشف روش های نوین برای انجام کارها)  است ،مهم ترین  ماموریت دپارتمان کامپیوتر تربیت دانش آموزانی با توانایی حل مسئله ی بالا وتوان تحلیل ونقد بالا می باشد. ازمهم ترین اهداف دپارتمان کامپیوتر آماده سازی دانش آموزان خودبرای درخشش درالمپیادهای ریاضی داخلی وخارجی واستفاده ی موثرازفارغ التحصیلان خود در فرآیند آموزش می باشد. چشم انداز دپارتمان کامپیوتر تبدیل شدن به قطب علمی آموزش کامپیوتر کشور تا پنج سال آینده و شرکت درمسابقات بین المللی معتبر به منظور شناساندن توان تخصصی خود به کشورهای خارجی است.