کسب مدال نقره (شکوفا دهقانی) و برنز (فاطمه معالی و شیوا اکبری ) در پانزدهمین دوره المپیاد نجوم آسیا و اقیانوسه APAO