ایلیا محروقی

کسب مدال طلای یک کشوری در المپیاد ریاضی را به شما و خانواده محترمتان و خانواده معظم مدارس سلام تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برایتان آرزوی بهروزی و موفقیت های روز افزون مسئلت داریم .

گوشه ای از مدال آوران جهانی سلام

اشکان مجیدی خامنه

کسب مدال طلای کشوری در المپیاد ریاضی را به شما و خانواده محترمتان و خانواده معظم مدارس سلام تبریک عرض نموده ، از خداوند منان برایتان آرزوی بهروزی و موفقیت های روز افزون مسئلت داریم .

راهیابی دوتن ار دانش آموزان باشگاه المپیاد سلام به تیم المپیاد کشوری جهت شرکت در مسابقات جهانی را به خانواده بزرگ سلام تبریک می گوییم .

کسب مدال ارزشمند نقره جهانی توسط دانش پژوه آقای امیر محمد دهقان چرزه خون را به خانواده بزرگ سلام تبریک می گوییم .

کسب مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک توسط دانش آموز سید محمد شریفی

و مدال برنز جهانی المپیاد فیزیک توسط دانش آموز امیر رضا نگاری را به خانواده بزرگ سلام تبریک می گوییم

کسب مدال ارزشمند نقره جهانی توسط دانش پژوه آقای امیر محمد دهقان چرزه خون را به خانواده بزرگ سلام تبریک می گوییم .