آدرس: میدان رسالت بزرگراه رسالت نرسیده به ۱۶ متری دوم روبروی پارک تابان پلاک ۱۰۰۵
تلفن : 26319644-021