از قبولی مرحله دوم چه خبر؟؟

 

#باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام
#آموزشهای مجازی ادامه دارست
#مرحله اول المپیاد کشوری
#مرحله دو المپیاد کشوری
#پایه دهم
#پایه یازدهم
#المپیادهای شش گانه
#دخترانه
#پسرانه

🔸🔹🔶🔷🔹🔹🔹▪️

به لطف پروردگار ؛ دانش پژوهان دهم و یازدهمی ، امسال هم خوش درخشیدند.

قبولی بیست و هفت نفر در مرحله دوم المپیاد کشوری را به خانواده ی بزرگ سلام تبریک عرض می نمائیم.

 

از تاریخ امتحانات مرحله یک چه خبر ؟

برنامه آزمونهای مرحله اول المپیاد کشوری